Через правову культуру - до громадянського суспільства

Вибрати мову

понеділок, 31 травня 2021 р.

Нові надходження юридичної літератури

 
                          Україна стала на шлях розбудови повноцінної правової держави європейського  типу. Становлення України як демократичної, правової,соціальної держави обумовлює необхідність удосконалення державної політики у сфері діяльності правоохоронних органів, орієнтації її на забезпечення прав і свобод  громадян, дотримання вимог міжнародних стандартів з прав людини.                  
     Закріплені в Конституції України правові основи   громадянського суспільства  створюють реальні можливості для захисту  прав і свобод людини і громадянина, які на сьогоднішній день є найгострішою проблемою  української дійсності.
    Як відомо, права і свободи не існують ізольовано, вони знаходяться у тісному зв`язку і взаємозалежності з багатьма правовими і соціальними інститутами. Відтак, створення і функціонування правової держави неможливе без надійного правового захисту кожної особи, без забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
    У 21- му столітті  відбувається оновлення практично усіх сфер суспільного життя. Тому в нинішній період  для  суспільства дуже важливою є правова обізнаність.

     Монографїі, що надійшли до читальної зали бібліотеки  ім. М. Коцюбинського надруковані у видавництві "Десна Поліграф".  Розраховані на науковців, викладачів, аспірантів, практичних працівників правоохоронних органів, юристів-практиків, курсантів та студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів та усіх тих, хто  цікавиться проблемами пенітенціарного управління.     Можуть бути корисними також,  для всіх хто цікавиться проблемами кримінально-виконавчого права й законодавства.
    Кримінально-виконавче право України  - провідна галузь вітчизняного права, що регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань і пробацій. Має на меті захист конституційних прав  і законних інтересів особи, суспільства і держави.
    У словнику-довіднику висвітлено категоріально- понятійний апарат сучасної науки  кримінально-виконавчого права. Це видання містить понад 830 дефініцій, категорій, понять і термінів, алфавітний покажчик і додатки.
  
    
  •      Кримінально- виконавче право. Словник - довідник / автори-упорядники: С.В. Денисов, Т.А, Денисова, М.В. Пузирєвський. - Чернігів: Десна Поліграф, 2020. - 712 с.   
  •     Богатирьов А. І., Лаптінова О. К. Реабілітація засуджених з інвалідністю в умовах відбування покарання (навчальний посібник) / за загальною редакцією доктора юрид. наук Богатирьової О.І. - Чернігів: Десна Поліграф, 2019. - 200 с.
  •     Богатирьова О. І., Олефір Л.І. Застосування пробації в Україні: теорія і практика навчальний посібник / за ред. І. Г. Богатирьова. - Чернігів: Десна поліграф, 2019. - 208 с.
  •     Денисова Т.А., Павлов В. Г. Кримінально-виконавче забезпечення виконання покарань у виді позбавлення волі: теоретичні та прикладні проблеми:монографія. - Чернігів:Десна Поліграф, 2020. - 376 с.
  •     Зливко С.В. Адміністративна діяльність керівника у пенітенціарній сфері: монографія. Чернігів: Десна Поліграф, 2018 - 376 с.
  •     Зливко С.В. Діяльність керівника в системі виконання покарань: адміністративно-правові аспекти: монографія. - Чернігів: Десна Поліграф, 2017. - 192 с.
  •     Михайлик Д.О., Тагієв С. Р.  Процесуальні дії суду в кримінально - виконавчому процесі України / За заг. редакцією професора Богатирьова І. Г. - Чернігів: Десна Поліграф, 2019. - 176 с.      
    

Немає коментарів:

Дописати коментар