Через правову культуру - до громадянського суспільства

Вибрати мову

Первинна правова допомога

ЩО ТАКЕ БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА?
 Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.

Законом України "Про безоплатну правову допомогу", який набрав чинності 9 липня 2011 року, передбачено формування в Україні системи безоплатної правової допомоги.

Відповідно до цього Закону сиcтема складається з двох взаємопов'язаних складових - систем безоплатної первинної та безоплатної вторинної правової допомоги.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види послуг:
  • надання правової інформації.
  • надання консультацій і роз'яснень з правових питань.
  • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру).
  • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Безоплатну первинну правову допомогу надають місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги/бюро правової допомоги усім громадянам України, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг:
  • захист; 
  • здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 
  • складення документів процесуального характеру.
Надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснюють регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Право на безоплатну правову допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця, чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

КОЖЕН МАЄ ПРАВО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

Прийом здійснюється наодинці з громадянином, що забезпечує останньому конфіденційність обговорення питання.


 Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводить у Центральній бібліотеці ім. М.М. Коцюбинського

 РУДЕНОК ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ -
юрист Чернігівської міської комунальної централізованої бібліотечної системи 

ЩОЧЕТВЕРГА
з 13:30 до 14:30 год

Довідка за телефоном: (0462) 77-51-20

м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 22,
Центральна міська бібліотека ім. М.М. Коцюбинського
(читальний зал, ІІ поверх)

Немає коментарів:

Дописати коментар