Через правову культуру - до громадянського суспільства

Вибрати мову

вівторок, 2 березня 2021 р.

Замість золота і нафти – людський капітал…20 лютого 2021 року Україна на державному рівні вже в одинадцяте відзначає Всесвітній день соціальної справедливості. Соціальна справедливість є загальновизнаною цінністю, що закріплена в документах світової спільноти (Декларація цілей розвитку ООН, Декларація Міжнародної організації праці про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації).
В реалізації соціальної політики держав вона виступає як ключовий принцип. Соціальна справедливість існує як деякий феномен суспільної свідомості (правовій, релігійній, моральній, економічній). Ця категорія закріплюється в суспільній думці, що фіксує соціальну справедливість як винагороду, визнання за працею, забезпечення усім мінімумом соціально гарантованого рівня і якості життя, рівний доступ до соціальних благ (отримання освіти, збереження здоров’я, інформації, культурних цінностей).
В історії розвитку людської цивілізації поняття справедливості мало різне змістовне навантаження. Вищим рівнем розвитку справедливості вважалася донедавна побудова гармонійного національного суспільства на засадах народовладдя.

На думку сучасних українських вчених «поки що немає науково обґрунтованої міжнародної концепції справедливості, але існують проблеми, що спонукають до розробки цього питання» та вбачають, що «справедливість - це не абстрактно-філософське, а чітке конструктивно-технологічне поняття в системі держу правління» (В.Корж).
Нині соціальна справедливість найчастіше ототожнюється з бідністю. Згідно з міжнародними критеріями, якщо особа має менше ніж 1,9 долара на день, то йдеться про екстремальну бідність. Це є дуже небезпечним, оскільки скрута деформує свідомість.
Якщо наприкінці ХХ сторіччя наукова думка вбачала в понятті бідність відсутність доходів, то нині превалює думка, що свобода від бідності набагато важливіша, ніж доступ до багатства. Подолання бідності залишається стратегічною в переліку «Цілей розвитку тисячоліття» (слідкуйте за виконанням цілей на http: // www. un.org /millenniumgoals /).
Новий підхід до боротьби з бідністю був запропонований разом з новим методом оцінки розвитку – індексом розвитку людського потенціалу, що є порівняльним показником різних параметрів, які впливають на рівень життя в країні (тривалість життя, освіта, ВНД на душу населення). Вважається, що в нову епоху знань та інформаційних технологій людський капітал може стати головним ресурсом. Програма розвитку ООН зафіксувала повільний, але стабільний прогрес у розвитку нашої країни: 74 місце серед 189 країн і територій, ділить цю позицію з Гренадою,Мексикою, Невісом.

Деякі цифри та факти.
Кількість безробітних у світі збільшилась з 200 млн до 470 млн В Україні зареєстровано у 2020 році 9,7% (1,643 тис.) безробітних.
За розрахунками ООН, у країнах Центральної та Східної Європи поріг монетарної бідності становить 5,05 доларів на день, тобто понад 4000 грн на місяць.
За підрахунками Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ, розрив у доходах 10% найбагатших та 10% найбідніших українців становить 40 разів.
Кількість українських заробітчан оцінюють у 3,2 млн осіб.
Невміння жити в нових умовах останнім часом називали проблемою 60-65% громадян, брак сучасних економічних знань – до 40%, брак упевненості у своїх силах та рішучості в досягнені цілей – до 30% українців.
«Вирішення проблеми нерівності, спирання на інновації та роботу з природою могли б допомогти людству зробити великий крок уперед, щоб усім разом підтримувати різні суспільства і планету в цілом», - зазначив Педро Консейсао в доповіді з розвитку людського потенціалу 2020 року в рамках Програми розвитку ООН.
Підготувала бібліограф ЦМБ ім. М. Коцюбинського Ольга Чирик
Використані джерела:
Віхров М. Психологія бідності / М. Віхров // Український тиждень. – 2019. - № 46 – С.14 – 15.
Мозоль Н. Сучасний погляд на справедливість / Н. Мозоль // Право України. – 2007. – № 5 - С. 39 – 44.
Шавалюк Л. Деградація в епоху розвитку / Л. Шавалюк // Український тиждень. - 2020. - № 9. - С.18 – 21.
Україна продовжує крокувати вперед до кращого розвитку людського потенціалу // Програма розвитку ООН. - Режим доступу: https://www.ua.undp.org/.../Ukraine-inches-forward-in...

Немає коментарів:

Дописати коментар