Через правову культуру - до громадянського суспільства

Вибрати мову

вівторок, 7 липня 2020 р.

Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану

Майже кожен з громадян може стикнутися з такими неприємностями, як пошкодження та втрата важливих документів, таких як, свідоцтво про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть, зміну імені, тому кожен повинен знати, як діяти в такій ситуації і куди потрібно звертатись.
Порядок повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану регулюється статтею 19 Закону України  « Про Державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010, розділом ІУ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 28.12.2010 за № 1371/18666 та затвердженими наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 № 52/5( у редакції наказу Мін’юсту від 24.12.2010 № 3307/5).
Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану на підставі актового запису цивільного стану, складеного як в електронному вигляді, так і на паперовому носії та незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.
Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану здійснюється за заявою особи, щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування. Свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану видається представникам зазначених установ за довіреністю установи та при пред'явленні документів, що посвідчують їх особу.
Особам, яким виповнилося 16 років, свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану може повторно видаватися за наявності паспорта (паспортного документа).
Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини. Особі, позбавленій батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються.
Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.
Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб повторно не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявників відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.
Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно видаватись представнику особи, яка має право на повторне отримання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, у разі документального підтвердження його повноважень.
На свідоцтвах про державну реєстрацію актів цивільного стану, що повторно видаються, робиться відмітка "Повторно".
Особам, які звернулися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно видаються того самого дня при пред'явленні ними паспорта або паспортного документа.
Назва місцевості в повторно виданих свідоцтвах про державну реєстрацію актів цивільного стану зазначається відповідно до існуючого адміністративно-територіального устрою на день видачі свідоцтва, а у виняткових випадках, якщо це не є можливим, - за старим адміністративно-територіальним устроєм згідно з даними актового запису цивільного стану, на підставі якого видається документ.

Головний спеціаліст
Чернігівського міського відділу
державної реєстрації актів цивільного
стану Північно-Східного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Суми)              Марина НАУМЕНКО
26.06.2020


Немає коментарів:

Дописати коментар