Через правову культуру - до громадянського суспільства

Вибрати мову

середа, 27 травня 2020 р.

Чернігівський міський відділ ДРАЦС інформує

Обізнаність наречених про стан здоров’я та правові наслідки

Особи, якi вже набули статусу наречених, зобов’язанi повiдомити один одного про стан здоров'я, так зазначено у Сімейному кодексі України.
Але слiд звернути увагу на те, що статус наречених набувають особи, якi підписали та подали заяву про реєстрацiю шлюбу, встановленого зразка. Особи, якi ще не пiдписали заяву, також повинні ознайомити один одного зi станом свого здоров'я до пiдписання заяви про реєстрацiю шлюбу. Адже, підписуючи заяву та набуваючи статус наречених, особи пiдтверджують факт ознайомлення зi станом здоров'я один одного.
Нареченi можуть бути добре обiзнанi про стан свого здоров'я. Тодi вони самi обирають форму повiдомлення другої сторони щодо цього. Однак, у наречених може виникнути бажання з'ясувати стан свого здоров'я бiльш детально. Створення умов для медичного обстеження забезпечує держава через заклади охорони здоров'я.
Так, медичнi працiвники та iнші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язкiв стало вiдомо про хворобу, iнтимну і сiмейну сторони життя, медичне обстеження, огляд та їх результати, не мають права розголошувати ці вiдомості, крiм випадків передбачених чинним законодавством. Лiкар, або працiвник медичної установи, який проводив медичне обстеження повинен дiяти не порушуючи лiкарської таємниці. Тому результати медичного обстеження будуть повiдомленнi кожному з наречених окремо. А вже потім вони вирішать: повiдомляти один одного про стан здоров'я чи зберiгати результати або окремi показники в таємницi.
Орган державної реєстрацiї актiв цивільного стану, який прийняв заяву про реєстрацiю шлюбу, зобов'язаний переконатися, що цi особи взаємно обiзнані зi станом здоров'я i сімейним станом один одного. Також він повинен попередити про вiдповідальність за приховання перешкод до вступу в шлюб.
Сiмейний кодекс України регламентує спецiальні наслiдки порушення обов'язку наречених повiдомити один одного про стан свого здоров'я. Зокрема, приховування вiдомостей про стан здоров'я одним з наречених, наслiдком чого може стати (стало) порушення фiзичного або психiчного здоров'я iншого нареченого чи їхнiх нащадкiв, може бути пiдставою для визнання шлюбу недiйсним.
Важливо вiдмiтити, вислiв «зобов'язанi повiдомити про стан свого здоров'я», означає обов'язок наречених у повiдомленні один одного про стан свого здоров'я, а не проходженнi медичного обстеження. Тож, шановні наречені, будьте здорові, кохані і щасливі у подружньому житті!!!

Провідний спеціаліст
Чернігівського міського відділу
державної реєстрації актів
цивільного стану Північно-Східного
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Суми)                                          Тетяна ІВАЩЕНКО

Немає коментарів:

Дописати коментар